Kvalitet/Miljö

KVALITET

Vi tar alltid reda på kundens behov och utgår från dessa.

 

Vi föreslår de lösningar som är mest förmånliga för kunden.

 

Vi har tydliga och enkla arbetsformer med kunder, leverantörer samt andra samarbetsparters.

 

Vi har god ordning och arbetsmiljö på våra arbetsplatser.

 

Vi vill göra varje beställare och varje projekt till en bra referens.

MILJÖ

Vi utarbetar lösningar och föreslår material som är miljövänliga och energisparande, tillsammans med dig som kund.

 

Vi källsorterar på samtliga våra arbetsplatser.

 

Vi skapar tillsammans med våra leverantörer och underentreprenörer en god inre och yttre miljö på våra arbetsplatser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2014 by SunTrip Media